Lilypie 4th Birthday Ticker رومينا عيد ۸۶ - رومينای مامان و بابا

Teddy Bear

رومينای مامان و بابا


رومينا عيد ۸۶

سلام

یکسری از عکسهای عید ۸۶

رومی خانم حاضر اماده که بره عید دیدنی

        Image and video hosting by TinyPic

اینجور ایستادن خودش یک مدلیه دیگه

Image and video hosting by TinyPic

رومینا جان در ساحل جمیرا البته اینور ساحل

Image and video hosting by TinyPic

رومی خانم بعد یک حمام حسابی .مچشو گرفتم

Image and video hosting by TinyPic

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱/٢٢ - رومينا