Lilypie 4th Birthday Ticker تولدت مبارک - رومينای مامان و بابا

Teddy Bear

رومينای مامان و بابا


تولدت مبارک

Image and video hosting by TinyPic

وجود زیبایت وارد به این دنیا می شود

هدیه سالروزش این آوا می شود

عاشقی چون من بی پروا می شود

در شعر تولدت غرق رویا می شود

دخترم  عزیزم  قشنگم  تولد سه سالگیت مبارک .

مامانی و بابایی همیشه منتظر همچین روزایی بودیم اما امسال تو هم دیگه به جمع ما اضافه شدی و خودت خیلی منتظر روز تولدتی.

 خوشگلم بهترینها را همیشه برات میخوام .

اینم یکسری از عکسات از دو ماهگی تا الان
Cool Slideshows

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱/٢٩ - رومينا